ASENNUS PDF-ESITYS

MIKSI TEOLLISESTI VALMISTETTU MASSIIVIPUUKERROSTALO

Asuntorakentamisen laatuongelmiin, rakennusalan erittäin huonoon tuottavuuteen sekä erityisesti hiilijalanjäljen pienentämisen voidaan vaikuttaa tehokkaimmin muuttamalla tuotanto teolliseksi.
Rakentamisprosessin automatisointi ja robotisaatio edellyttävät tuotannon siirtämistä sisätiloihin. Valveutuneimmat rakennusliikkeet ovat jo perustaneet omia tilaelementtitehtaita ja useita uusia on suunnitteilla. Muutosnopeus on yllättänyt erityisesti koulutusorganisaatiot.


Laatuongelmat

Asuntorakentamisen vakavimmat laatuongelmat kulminoituvat kosteustekniikkaan. Tilaajat edellyttävät entistä enemmän sääsuojauksia, pidempiä kuivatusaikoja ja valvontaa. Työmaan sääolosuhteiden voimakas vaihtelu ja lisääntyneet sateet ovat aiheuttaneet entistä suurempia haasteita työmaalaadulle. Kosteusongelmien todennäköisyys kasvaa kappaletavarasta tai suurelementeistä työmaalla toteutetuissa puurakennuksissa.

Tuottavuuden lasku

Rakennusalan tuottavuus on alle 20% (Tilastokeskus) tehdasteollisuuden tehokkuudesta ja trendi on ollut vuodesta 1993 aleneva. Tämä näkyy tuotteiden hinnassa ja laadussa.

 

Rakennusalan toimet ilmastomuutoksen hidastamiseksi

Sementin valmistus tuottaa ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin lentoliikenne (YLE 6.11.2017). Massiivipuurakenne sitoo hiilidioksidia 1.000 kg puukuutiota kohden. Asuntorakentamisessa nopein ja kustannustehokkain tapa jarruttaa ilmastomuutosta on vaihtaa betonirunko massiivipuurunkoon. Rakennustyömaan logistiikasta johtuva ilmastokuormitus on mahdollista pienentää alle kolmasosaan nykyisestä toteuttamalla rakennus tilaelementeistä. Samalla rakennustarvikkeiden ja osien hukka ja pakkausjätteiden määrä vähenee oleellisesti.

 

Terveysvaikutteisuus

Massiiviset hirsi tai clt-rakenteet tasaavat asunnon ilmankosteutta vaikuttaen positiivisesti asuntojen sisäilmaan. CLT-rakenteisten asuinkerrostalojen akustiikan on todettu olevan oleellisesti perinteisiä kerrostaloja parempi.

 

Puukerrostalon paloturvallisuus

Suomessa kuolee vuosittain noin 40 ihmistä betonirakenteisten kerros-taloasuntojen tulipaloissa. Puukerrostaloilta edellytetään samaa rakenteellista paloturvallisuutta kuin betonirunkoisilta. Tämän lisäksi yli kaksikerroksissa puukerros-talossa on oltava automaattinen palonsammutuslaitteista. Sprinklerillä varustetuissa asunnoissa ei tiettävästi ole tapahtunut yhtään tulipalosta johtuvaa kuolemantapausta. Puukerrostalo on perinteistä betonitaloa paloturvallisempi.

 

Clt, teollisen tuotannon mahdollistaja

Massiivipuurakenteinen, kevyt, maksimikooltaan 16*3*0,4 m³ puulevy mahdollistaa kustannustehokkaan tilaelementin valmistamisen, kuljet-tamisen sekä työmaa-asennuksen. Alle 40 m²:n yksiö tai kaksio voidaan tehdä yhteen moduuliin, sisäosiltaan täysin valmiiksi. Isommissa asunnoissa käytetään kahta tai kolmea lohkoa, joiden liittäminen tehdään työmaalla.

Työaikainen sääsuojaus

Pohjakerroksen betonirakenteiden jälkeen työmaalla rakennetaan vesikatto-lohkot, joita käytetään asennusvaiheessa tilaelementtien sääsuojina ja optimitapauksessa varsinaisena vesikattona.

Puukerrostalon hinta

Teollisesti valmistetun puukerrostalon hintaan vaikuttaa oleellisesti seuraavat seikat:
• Onko sprinklerin vedelle rengasvesijohto
• Asuntojakauma, kallein ratkaisu on noin 45 m²:n kaksioihin painottua tilaohjelma. Edullisin noin 40:n m² kaksioita ja yksiöitä sekä 67…70 m² kolmiota käsittävä huoneistojakauma.

Kosteusriskien minimointi

Välipohjan rakenteen on oltava tuulettuva ja kuivattavissa rakenteita purkamatta. Käyttöveden ja lämmityksen nousut, jakojärjestelmät sekä mittaukset sijoitetaan porrashuoneissa oleviin nousuihin. Asunnoissa ei ole talotekniikkanousuja. Järjestelmällä minimoidaan asunnoissa olevat putkiliitokset ja niiden vuotoriskit. Tilaelementit valmistetaan tehdasolosuhteissa ja ne kuljetetaan työmaalle sääsuojattuina. Rakennus kasataan tilapäisiä tai lopullisia vesikattoelementtejä hyväksi käyttäen. Sateella ei asennusta tehdä.

Huolto- ja käyttökulut

Pohjakerroksen betonirakenteiden jälkeen työmaalla rakennetaan vesikatto-lohkot, joita käytetään asennusvaiheessa tilaelementtien sääsuojina ja optimitapauksessa varsinaisena vesikattona.

Teollisesti valmistetulla, massiivipuulevyrakenteisella tilaelementtijärjestelmällä voidaan tuottaa

tasalaatuisia, muuttopäivänä kuivia, akustisesti miellyttäviä, terveysvaikutteisia, käyttökustannuksiltaan edullisempia ja paloturvallisempia asuntoja.